Me vetura zyrtare gjatë vikendit tek Shkëmbi i Kavajës