Nxënësve të Shkollës Finlandeze në Kosovë u mundësohet puna praktike në Finlandë