Politikanët kosovarë të cilët nuk qëndruan dot vetëm në një parti