Punetorët pa asnjë mas mbrojtëse në lartësi dhe temperatura të larta