Reka e Allagës -Rugovë, një vend që bashkon tri pika kufitare shtetërore