Rrëfimi i fermerës që kujdeset për lopët për një qumësht sa më cilësor