Shkuan për të kryer haxhin, “haxhinjtë” luajnë me letra në Mekë