“Zotohem se do të jem kryeministër i Kosovës së bashkuar”