Ylli i Kosovës që u përjashtua nga klubi për shkak të lojës me letra luan “Ludo King”