Shkolla Verore mbi Drejtësinë Tranzicionale afroi 19 pjesëmarrës të nacionaliteteve në Kosovë

Që nga data 5 e deri më 9 gusht, në qytetin e Prizrenit u mbajt Shkolla Verore mbi Drejtësinë Tranzicionale. Plotë 19 të rijnë (student), të nacionaliteteve që jetojnë në Kosovë, u bënë pjesë e kësaj shkolle që erdhi nën organizimin e Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë. Shkolla Verore mbi Drejtësinë Tranzicionale, u mundësoi … Continue reading Shkolla Verore mbi Drejtësinë Tranzicionale afroi 19 pjesëmarrës të nacionaliteteve në Kosovë