10 auditorë auditojnë shtatë subjekte politike

10 auditorë auditojnë shtatë subjekte politike

Në mbledhjen e sotme të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, të kryesuar nga kryetari Driton Selmanaj, është bërë tërheqja e shortit lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e deklarimit financiar të fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2013, 2014, 2015, dhe 2016.

I pranishëm për të dhënë sqarime shtesë rreth këtij procesi ishte sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, Ismet Krasniqi, njofton kumtesa, transmeton Koha.net.

Procesi i tërheqjes së këtij shorti është zhvilluar me zarfa të mbyllura dhe emrat e auditorëve dhe të subjekteve politike janë tërhequr nga zyrtarë të Kuvendit, për 10 auditorë që do të auditojnë nga 7 subjekte politike.

Auditorët që do të përfundojnë këtë proces janë: Ymer Shatri, Muhamet Feka, Agron Mustafa, Elmije Osmani Shatri, Qerim Qerimi, Haxhi Nimanaj, Besa Sahitaj Berishaj, Fatmir Mehmeti, Njazi Jakupi dhe Fadil Hyseni.

Kryetari i Komisionit, Driton Selmanaj, sqaroi se auditimi do të fillojë menjëherë pas caktimit me short të auditorit për subjektin politik përkatës dhe duhet të përfundojë në afat prej 45 ditësh, për të përfunduar raportin për këtë çështje.