15-vjeçaret në Kosovë, përdorues të drogave

15-vjeçaret në Kosovë, përdorues të drogave

Mosha mesatare e përdoruesve të narkotikëve është nga 15 e deri 21 vjeç, të cilët konsiderohen një ndër përdoruesit më të mëdhenj të drogës.

Shefi i Taskë Forcës kundër Drogës në shkollat e Kosovës, Avdullah Hasani, në një intervistë për Ekonomia Online, tha se kanë punuar në hartimin e një draft vendimi që pritet të miratohet së shpejti e që ka të bëjë me masat që do të ndërmerren me qëllim të parandalimit të shpërndarjes dhe konsumimit të narkotikëve nga të rinjtë.

“Në vitin 2019 kemi pasur vetëm pak muaj të themelimit në kuadër të fushë veprimtarisë me qëllim të vendimit të qeverisë, Task Forca antinarkotikë të te rinjtë dhe siguri në shkolla i ka përafruar qëndrimet me ministritë e linjës për vendimet të cilat do t’i marrë qeveria e Republikës së Kosovës. Kemi punuar një draft vendim me masa që do ndërmerren me qëllim të parandalimit të shpërndarjes dhe konsumimit të narkotikëve nga të rinjtë. Draft vendimi është gati dhe pritet të miratohet së shpejti”.

“Policia e Republikës së Kosovës ka treguar një gatishmëri të madhe për zbatimin e vendimit të qeverisë, për marrjen e masave të reja për parandalimin e shpërndarjes së narkotikëve te të rinjtë. Ka marrë obligime në pjesën e sensibilizimit të opinionit publik, do të thotë të nxënësit dhe studentët. Kanë qenë gjithsej 8 komuna në vitin 2019 dhe jemi duke i rishikuar mënyrën e bashkëpunimit në detaje që të përfshij të gjitha komunat me specifikat e kërkesat e tyre”.

Ajo që është shqetësuese sipas Hasanit është fakti se përdorimi i narkotikëve nga të rinjtë dita-ditës po shtohet.

“Përdorimi i narkotikëve nga ana e të rinjve fatkeqësisht nga dita në ditë është duke u shtuar. Ka pasur probleme të sensibilizimit apo mos aktivitete të mos sensibilizimit për dëmet që i shkaktojnë përdoruesit e narkotikëve. Së bashku me këshillin e  prindërve të cilët do të kenë një rol aktiv lidhur me masat që do të merren”, tha ai për Ekonomia Online.

Hasani tha se mosha e përdoruesve të narkotikëve është 15-21 vjeç derisa paralajmëroi se do të fillohet me një një fushatë sensibilizuese të madhe ku do të përfshihen të gjitha institucionet anëtare të Task Forcës.

“Kam kërkuar edhe nga Komisioni i Pavarur i medieve që ta parandaloj promovimin e narkotikëve në republikën e Kosovës. Nga Inspektorati Farmaceutik kam kërkuar që të merren masa për parandalimin e shitjes së narkotikëve pa receta në barnatore. Nga Inspektorati i Tregut kam kërkuar që së bashku me policinë të kenë bashkëpunim më të madh për të parandaluar shitjen e duhanit, narkotikëve dhe alkoolit nga të rinjtë nën moshën 18 vjeçare. Nga Dogana e Kosovës kemi marrë masa dhe në ditët në vijim do të nënshkruajmë marrëveshjet përkatëse”.

“Në Kosovë 15 deri 21 është mosha më e madhe e përdoruesve të narkotikëve. Në vitin 2020 do të fillojmë më një fushatë sensibilizuese të madhe ku do të përfshihen të gjitha institucionet anëtare të Task Forcës. Përveç sensibilizimit të opinionit, policia do t’i rritë masat për parandalimin e shpërndarjes së narkotikëve te të rinjtë. Përveç fushatës shtetërore edhe fuqia e ligjit do të fuqizohet në mënyrë që edhe sistemi i drejtësisë e i sigurisë të kryej punën e vet. Kosova në këtë mënyrë për disa vite përmes sensibilizimit dhe parandalimit t’i përmirësoj edhe moshën e përdoruesve dhe ta zvogëloj edhe numrin e narkotikëve”, tha ai.