81 të arrestuar për shkeljen e “orës policore”

81 të arrestuar për shkeljen e “orës policore”

Të premten janë iniciuar gjithsej 31 raste për mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë dhe si rezultat, 81 perona janë arrestuar.

Komunat në të cilat ka pasur më së shumti arrestime janë Prishtina dhe Gjakova. Në kryeqytet janë iniciuar 13 raste, ku janë arrestuar 35 persona.

Ndërsa në Gjakovë janë iniciuar 9 raste, ku janë arrestuar 31 persona.

Autoritetet përkatëse kanë vendosur orë policore e cila fillon nga ora 17:00 dhe përfundon në ora 06:00 të mëngjesit. Ky vendim është marrë si masë preventive kundër përhapjes së Coronavirusit.