Afër 50% të votave të numëruara në Obiliq, kjo është diferenca thellë