AKP: Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave-shitja përmes likuidimit 37

15.11.2017 11:05
AKP: Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave-shitja përmes likuidimit 37

AKP ka bërë hapjen e ofertave për shtijën e aseteve  përmes likuidimit

Ftoheni ta ndiqeni drejtpërdrejtë këtë ceremoni.