sot ka dhënë dorëheqje nga kjo pozita. Në letrën e dorëheqjes Drenori ka p" />

Arsyet e dorëheqjes së Xhavit Drenorit

Arsyet e dorëheqjes së Xhavit Drenorit

Asambleisti i Vetëvendosjes në Drenaas, Xhavit Drenori, sot ka dhënë dorëheqje nga kjo pozita.

Në letrën e dorëheqjes Drenori ka përmendur një sër arsyesh që e shtynë të marrë këtë vendim.

“Shkelja e rregullores së punës nga Kryetari, mos lejimi i hedhjes në votim të propozimeve të anëtarëve, ndërhyrja e vazhdueshme në punën e kryesuesit, mos aplikimi i votimit elektronik dhe moszgjatja e kontratës për mediumin lokal” , janë pesë aryejet që Drenori ka përmendur si pengesë në ushtrimin e funksionit.