Bashkëjetonte me një person, babai e merr vajzën me forcë