Deputetët votojnë kundër ligjit që zyrtarët të mbajnë më shumë së një pozitë