Dështon votimi për shkarkimin e anëtarit të bordit për ARKEP

Dështon votimi për shkarkimin e anëtarit të bordit për ARKEP

Ka dështuar për të tretën herë votimi or shkarkimin e anëtarit të bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shqiprim Pula.

Në këtë pikë, kundër kanë votuar tetë deputetët ndërsa 22 pro ku vetëm 26 deputetë kanë marr pjesë në votim

Kërkesa për shkarkim të këtij anëtari ishte proceduar në Kuvend  me mbështetje të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik.