Dita Botërore pa Duhan

Dita Botërore pa Duhan

Ministria e Shëndetësisë organizon shënimin e 31 Majit, Ditës Botërore pa Duhan 2017, që sivjet shënohet me temë “Duhani – një kërcënim për zhvillimin”.

Në këtë ngjarje do të diskutohet mbi kërcënimet që industria e duhanit paraqet për zhvillimin e qëndrueshëm të secilit vend, duke përfshirë shëndetin dhe mirëqenien ekonomike të qytetarëve.

Gjithashtu, do të diskutohet mbi masat dhe veprimet që qeveria dhe publiku duhet të ndërmarrin për të promovuar shëndetin dhe zhvillimin, dhe për të konfrontuar kërcënimet që vijnë nga duhani.