Drejtori AKI-së raporton në Komisionin Parlamentar