Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, priti në takim delegacionin e KFOR-it

Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, priti në takim delegacionin e KFOR-it

Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, z. Eset Berisha, dje priti në takim delegacionin e KFOR-it në përbërje të shefit për operime ajrore J3 Air, z. Marco Farao, i cili po e përfundon misionin dhe të emëruarit të ri në këtë post z. Di Peco dhe z. CsabaKatona, zyrtar i operimeve.

Drejtori Berisha, vlerësoi pozitivisht nivelin e bashkëpunimit në mes KFOR dhe AACK-së dhe falënderoi z. Farao për bashkëpunim gjatë mandatit të tij. Ai gjithashtu, mirëpriti emërimin e z. Di Peco në këtë detyrë dhe shprehu gatishmërinë e AACK-së për të vazhduar bashkëpunimin e fuqishëm me KFOR-in në të ardhmen.

The DirectorGeneralMr. Berisha, yesterdayhad a meetingwith the delegationof KFOR, Mr. Marco Farao,Mr. Di Peco and Mr. CsabaKatona

The Director General of the Civil Aviation Authority of Kosovo, Mr. Eset Berisha, yesterday had a meeting with the delegation of KFOR consisting of the departing J3 Air Chief Mr. Marco Farao, the newly appointed J3 Air Chief Mr. Di Peco and Mr. CsabaKatona Operations Officer.

Director Berisha assessed positively the level of cooperation between KFOR and CAA and thanked Mr. Farao for the cooperation during his term. He also welcomed appointment of Mr. Di Peco and expressed willingness of CAA to continue the great cooperation with KFOR in the future.