Familja me disa anëtarë të sëmurë kërkon ndihmën e shoqërisë