Fletëvotimet shpërndahen sot nëpër komuna

Fletëvotimet shpërndahen sot nëpër komuna

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpërndajë sot materialin sensitiv nëpër depot komunale.

KQZ madje ka bërë edhe një plan se si të shpërndahet ky material nga depo qendrore në ato komunale.

Përndryshe, ditë më parë është shpërndarë nëpër depot komunale edhe një pjesë e materialeve zgjedhore jo të ndieshme.