“FSK nuk mund mund të shkoj në Veri, s’ka çka lyp atje”