Qeveria në detyrë mban mbledhjen e radhës – këto janë pikat e rendit të ditës