Hoti: Lehonia do të jetë 12 muaj me pagesë

Hoti: Lehonia do të jetë 12 muaj me pagesë

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë se gjatë mandatit të ri qeverisës do të krijojnë legjislacionin që mundëson pushimin e lehonisë 12 muaj me pagesë, ndërsa gratë që nuk janë të punësuara, do të marrim gjatë një viti 50 përqind të pagës minimale në Kosovë.

“Në fushën e mirëqenies sociale gratë do të kenë përkujdesje të plotë shëndetësor. Për gratë lehona, të cilat janë të punësuara, do të marrin 12 muaj pushim të lindjes, me pagesë. Ato të cilat nuk janë të punësuara, do të marrin 50% të pagës minimale për 12 muaj. Do të kujdesemi për trajtim adekuat të viktimave të dhunës, përmes qeverive lokale dhe organizatave jo-qeveritare të certifikuara për këtë qëllim”, ka thënë Hoti gjatë një konference për media.

Hoti ka thënë se përkujdesja sociale për gratë është njëra nga katër shtyllat kryesore të programit të tij  qeverisës.

“Programi ynë për fuqizimin e grave dhe vajzave mbështetet në katër shtylla kryesore: Fuqizimi i grave me ligj; Mbështetja e grave përmes arsimit; Mbështetja në shëndetësi dhe mbrojtja sociale dhe Mbështetja e grave në ekonomi”, ka shtuar Hoti.

Ai ka thënë se, nëpërmes Fondit për Zhvillim që do të krijohet gjatë mandatit të ri qeverisës, do të subvencionohen të gjitha bizneset e grave pa asnjë përjashtim.

Sa i përket fushës së ekonomisë, Hoti ka thënë se në bujqësi gratë do të kenë kuotë të veçantë për subvencione dhe grante.

“Gratë që vetëpunësohen në ofrimin e shërbimeve apo produkteve nga shtëpia, do të mbështeten me grante për pajisje dhe makineri për biznesin e tyre. Gratë që janë kryefamiljare, do të kenë mbështetje të veçantë në të gjitha skemat e mbështetjes. Në kuadër të Fondit për Zhvillim, do të mbështeten bizneset e grave në veçanti”, ka thënë kandidati për kryeministër.

Hoti ka thënë se do të zbatojmë me përpikëri Ligjin për Barazi Gjinore dhe ligjet e tjera që përkrahin, mbrojnë dhe fuqizojnë rolin e grave në shoqëri.

“Do garantojmë përfaqësim të plotë dhe të barabartë të grave në institucione qendrore dhe lokale, në agjenci, në diplomaci dhe në institucione të tjera”, ka thënë ai.

Sa i përket fushës së arsimit, Hoti ka thënë se do të sigurojnë pjesëmarrje të barabartë të femrave në arsimin e mesëm dhe të lartë, përmes bursave, sidomos në profilet më deficitare për femra.

Kryetarja e Forumit të Gruas të LDK-së, Lirije Kajtazin ka thënë se gjatë mandatit të Hotit si ministër i Financave, ai ka treguar përkujdesje të madhe për iniciativat dhe projektet e grave.

Ajo ka shfaqur shpresën se gjatë mandatit të ri qeverisës, zëri i grave do të dëgjohet më shumë dhe hapësirat në procesin e vendimmarrjes do të jenë edhe më të mëdha./Insajderi.com