Inspektorët ia ndalojnë punën, nuk e përfill, arrestohet gjakovari