Kampanjë informues për vizat: Ministria e Integrimeve i jep rreth 1 milionë

Kampanjë informues për vizat: Ministria e Integrimeve i jep rreth 1 milionë

Dhurata Hoxha, ministrja e Integrimeve Evropian (MIE) e ka cilësuar si të domosdoshëm dhe urgjent, nënshkrimin e një kontratë në vlerë rreth 1 milion euro.

Kjo kontratë ka për qëllim t’i informoj kosovarët për procesin e liberalizmit të vizave.

Ndonëse këtij procesi nuk po i shihet fundi, Ministria e udhëhequr nga Dhurata Hoxha, shumë shpejt do të nisë kampanjë informuese për qytetarët rreth këtij procesi, përcjell Buletini Ekonomik.

Me 10 korrik, ditën e mërkurë, kjo ministri ka publikuar në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, njoftimin për përzgjedhjen e kompanisë fituese në kontratën “Shërbime të Informimit Publik për nevojat e MIE-së”.

Kompania fituese si e vetme është përzgjedhur “PR Solutions”, ndërsa kontrata në total peshon 881 mijë e 389 euro.

Në dosjen e tenderit, kjo kontratë cilësohet si “urgjente dhe e domosdoshme” dhe thuhet se do të shërbejë “për vetëdijësimin e qytetarëve rreth proceseve të ndryshme integruese”.

Por në kontratë, specifikisht, përmendet si arsye kryesore çështja e liberalizimit të vizave.

“MIE nuk ka kontratë aktuale dhe shërbimet e tilla janë mëse te domosdoshme dhe urgjente, atëherë afatet normale kohore e pamundësojnë qe te vije deri të një zgjidhje e shpejtë e kontraktuesit për realizimin e këtyre shërbimeve. MIE duhet qe të filloj me kampanja vetëdijësuese për proceset e ndryshme integruese , liberalizim vizash etj”, thuhet në dosjen e tenderit.

Ministria ka njoftuar se kompania fituese, është “PR Solutions”.

“Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj 881,389.20 duke përfshirë të gjitha taksat sipas legjislacionit në fuqi”, thuhet në vendimin e ministrisë.

Mirëpo në vendim përmenden edhe kompanitë tjera që kanë qenë në garë, e të cilat sipas asaj që prezantohet në tabela, duket se kanë ofruar çmim më të lirë se sa kompania fituese.

Kështu grupi i operatorëve “Trekuartista Group”, Ikonë-Studio” dhe Pi Comunication, në konzorcium, kanë ofruar një çmim prej 285 mijë e 279 euro.

Në dosjen e tenderit kjo kontratë është cilësuar si “Kontratë Publike Kornizë” me një operator ekonomik. Kontrata kornizë është kur ka një gamë të gjerë shërbimesh dhe në kornizë caktohen çmimet, e pastaj autoriteti kontraktues porositë sipas nevojës.