Kaq persona ndërruan jetë në Kosovë gjatë vitit 2019

Në Kosovë 10.560 persona kanë vdekur gjatë vitit 2019

Kaq persona ndërruan jetë në Kosovë gjatë vitit 2019

Në viitn 2019 kanë ndodhur 10.560 vdekje, prej tyre 54.1% meshkuj dhe 45.9% femra, kështu thuhet në një raportim të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK).

Burimi i të dhënave në këtë publikim janë regjistrat themeltarë të vdekjeve, bazuar në Ligjin për Gjendjen Civile, Nr. 04/L-003. Kurse njësitë raportuese janë zyrat e gjendjes civile të Kosovës. Grumbullimi i të dhënave është bërë përmes pyetësorit statistikor për vdekje, Dem-2.

Në institucione shëndetësore kanë ndodhur 42.8% e rasteve të vdekjeve, 55.7% kanë ndodhur në shtëpi dhe 1.5% në vend tjetër.

Prishtina prin me 2 609 raste të vdekjeve, ose 24.7%; Prizreni me 938 raste, ose 8.9%; Peja me 639 raste, ose 6.1%, etj. Ndërkaq, mosha e të vdekurve në 81.6% është 60 e më shumë vjeç.

Vdekje të dhunshme në vitin 2019 janë raportuar gjithsej 157 raste, ose 1.7%; vdekje në fatkeqësi janë 103 raste, ose 65.6%; vetëvrasje janë 39 raste, ose 24.8%; dhe vrasje janë 15 raste, ose 9.6%. Tek fatkeqësitë, dominon mosha 50 e më shumë vjeç për meshkuj, ndërsa tek vetëvrasjet dhe vrasjet, dominon grup – mosha 20-40 vjeç. /Insajderi.com/