Karabinierët italianë ndihmojnë komunitetet në 14 komuna të Kosovës

Karabinierët italianë ndihmojnë komunitetet në 14 komuna të Kosovës

Mbi 50 donacione të ushqimit dhe rrobave me vlerë 70 mijë euro janë dërguar në 14 komuna të Kosovës që nga fillimi i vitit nga Njësia e Specializuar Shumëkombëshe e KFOR-it (MSU).

Paketat e ndihmës u dorëzohen drejtpërdrejt bamirësve dhe familjeve në nevojë përmes bashkëpunimit civil-ushtarak të MSU (CIMIC), në koordinim me Kryqin e Kuq.

Donacionet e MSU janë pjesë e projekteve të KFOR CIMIC dhe planifikohen dhe kryhen çdo javë, duke dëshmuar se janë jashtëzakonisht të dobishme mes urgjencës së pandemisë COVID-19,