“Keqpërdorime të subvencioneve dhe punësime pa kriter në Postën e Kosovës”

“Keqpërdorime të subvencioneve dhe punësime pa kriter në Postën e Kosovës”

Nga 720 mijë euro që Posta e Kosovës i kishte marrë vitin e kaluar si subvencion nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) për shtyrjen e borxheve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, 320 mijë i ka shpenzuar për destinime të tjera. Shkaku i kësaj mospagese, një muaj më parë ATK-ja kishte bllokuar llogaritë bankare Postës, por të cilat u liruan pas intervenimit nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, përkatësisht ish-MZHE-ja.

Në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për Postën e Kosovës janë ngritur dyshime për shpenzim jo të drejtë të këtyre mjeteve nga vetë ndërmarrja dhe mosarsyetimin e destinimit të mjeteve të mbetura.

Sipas ZKA-së, në bazë të vendimit të MZHE-së, Posta obligohet që këto mjete t’i shpenzojë për shlyerjen e obligimeve ndaj ATK-së dhe se i kërkohet që të bëjë një raport me dëshmi bankare mbi shfrytëzimin e mjeteve financiare sipas vendimit.

Por, sipas ZKA-së, mjetet financiare nuk janë shpenzuar dhe nuk janë prezantuar drejt në kontabilitet në bazë të destinimit të përcaktuar nga vendimi i ministrisë së linjës MZHE.

Shkrimi i plotë në Gazetën Koha Ditore.