Kërkohen 10 mijë nënshkrime për lirimin e Grupit të Kumanovës

Kërkohen 10 mijë nënshkrime për lirimin e Grupit të Kumanovës

Ky është një peticion që i drejtohet Gjykatës Ndërkombëtare te Drejtësisë lidhur me rastin e Kumanovës.

Peticioni kërkon një rishikim te rastit nga ana ndërkombëtare dhe synon qe te grumbulloje 10.000 nënshkrime te cilat mund te përdoren për te kërkuar rishqyrtimin e lendes, shkruan gazeta Lajm.

“Mirëpo nëse tejkalohet kjo shifër është edhe me mire. Ju lutemi ta ngrisni zërin tuaj. E tera qe kërkohet është ta nënshkruani peticionin duke vendosur email adresën tuaj, emrin, mbiemrin dhe vendin”, apelon njëri nga iniciatorët e peticionit, Artmir Galica.

Peticionit mund t’i bashkëngjiteni në këtë LINK