Kërkohet ndihmë urgjente për gjak të grupit A-negativ