Kërkohet rritje e kontrollit në shfrytëzimin e parasë publike

Kërkohet rritje e kontrollit në shfrytëzimin e parasë publike

Ministri i Financave Agim Krasniqi priti sot në takim zëvendësauditorin e jashtëm dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit të Suedisë Magnus Lindell, ku u diskutua për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe ndihmën e ofruar nga Auditori i jashtëm dhe Zyra kombëtare e Auditimit të Suedisë për institucionet e Kosovës, si dhe gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit të mëtutjeshëm drejt arritjes së menaxhimit të drejtë dhe të mirëfilltë të parasë publike.

MF njofton se në këtë takim gjithashtu u bë e ditur se Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) gjithmonë ka luajtur rol të rëndësishëm në identifikimin e nevojave për ndryshime, duke siguruar kështu një  transparencë dhe llogaridhënie më të lartë të institucioneve të Republikës së Kosovës.

Ministria e Financave ka koordinim të vazhdueshëm me ZKA-në, duke krijuar kështu një praktikë të mirë në identifikimin e nevojës për përmirësim në aspektin e shfrytëzimit racional të parasë publike.

Gjatë takimit palët u dakorduan për intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Suedisë për ngritjen e kapaciteteve në Kosovë sa i përket auditimit dhe kontrollit në  shfrytëzimin e parasë publike.