Kështu mund të lexoni mesazhet fshehurazi në WhatsApp, e kanë vetëm disa celularë

Kështu mund të lexoni mesazhet fshehurazi në WhatsApp, e kanë vetëm disa celularë

Në vetëm disa telefona celularë ju mund të lexoni mesazhet fshehurazi përsa i përket aplikacionit të shumë pëlqyer të mesazheve, WhatsApp.

Ky aplikacion është i mbushur me rrëngje dhe me anë të një metode që është e vlefshme vetëm për modelet e celularëve Apple duke nisur nga iPhone 6s deri tek modelet e fundit, mund të lexoni mesazhet fshehurazi.

Një metodë tjetër është të hiqni opsionin e leximit të mesazheve, por në atë mënyrë, as ju nuk do dalloni nëse të tjerët ju kanë lexuar mesazhet.

Me anë të opsionit 3D Touch mund të mbani të shtypur bisedën të cilës doni t’i lexoni mesazhet dhe ato nuk do të tregojnë shigjetat blu të “Seen”.

Personi tjetër nuk do e kuptojë që keni lexuar mesazhet.