Kushtetuesja shfuqizon vendimin për shkarkim të anëtarëve të KPMShCK-së

Kushtetuesja shfuqizon vendimin për shkarkim të anëtarëve të KPMShCK-së

Gjykata Kushtetuese e ka shfuqizuar vendimin e Kuvendit të Kosovës për shkarkimin e pesë anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Shefi i deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri dhe 10 deputetë të kësaj partie, kishin parashtruar kërkesën në Kushtetuese kundër vendimit të 30 qershorit, me të cilin deputetët e Kosovës votuan pro shkarkimit të pesë anëtarëve të KPMSHC-së. Ata shprehën pretendimet se vendimi është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës.

Tani Kushtetuesja ka njoftuar se përmes këtij vendimi, deputetët e kanë shkelur Kushtetutën – ndaj ka marrë vendim për ta shfuqizuar atë.

Sipas Kushtetueses, ndërprerja e mandatit të anëtarëve të Këshillit nuk mund të bëhet vetëm për shkak të “vendimmarrjes”.

“Gjykata gjithashtu theksoi se Kuvendi duke shkarkuar (5) pesë anëtarë të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës në mënyrë kolektive dhe pa shtjellimin e asnjë fakti e të bazuar në ligj, por vetëm me arsyetimin se Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës “nuk ka zbatuar ligjet e aplikueshme gjatë vendimmarrjes”, përkatësisht për shkak të vendimmarrjes së tyre në raste konkrete, për të cilën anëtarët e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës gëzojnë pavarësi kushtetuese dhe imunitet nga shkarkimi dhe e cila vendimmarrje, për më tepër, i nënshtrohet kontrollit të pushtetit gjyqësor dhe jo atij legjislativ, ka tejkaluar kufijtë e kompetencës së mbikëqyrjes së punës së institucioneve publike, të përcaktuar me paragrafin 9 të nenit 65 të Kushtetutës, në cenim të garancive përkitazi me pavarësinë e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës në ushtrimin e funksionit të tij, të përcaktuar me paragrafin 2 të nenit 101 të Kushtetutës”, thuhet në njoftimin e saj.

Pesë anëtarët e KPMShCK-së janë shkarkuar më 30 qershor 2021, me 62 vota pro, tri kundër e 11 abstenime./Insajderi.com