Lajmërim për fëmijët që janë me ‘Cochlear Implant’

Lajmërim për fëmijët që janë me ‘Cochlear Implant’

Për herë të parë në Kosovë do të hapet  “Shoqata e fëmijëve me Cochlear  Implant” me seli në Prishtinë.

“Shoqata e fëmijëve me Cochlear  Implant” ka qëllim që t’ju dalë në ndihmë fëmijëve që kanë kryer operimin në vesh.

Përmes kësaj shoqate fëmijët do të ndihmohen  në paijse të ndryshme për aparatin e vendosur në vesh si dhe për konsultime të ndryshme.

Andaj ftohen të gjithë prindërit që kanë fëmijët me  ‘cochlear implant’ të lajmërohen në numrat e mëposhtëm,  lajmërimi vlenë për ti evidentuar fëmijët me  cochlear implant në Kosovë.

044 /207- 359,

044 /192 -847