Me veturë zyrtare në pazar të Fushë Kosovës për të blerë speca