Ratko Mlladiq është përjashtuar nga seanca në të cilën po lexohet verdikti i Tribunalit ndaj tij për krime lufte dhe gjenocid në Bosnje.

Mlladiqi përjashtohet nga seanca

Mlladiqi përjashtohet nga seanca

Ratko Mlladiq është përjashtuar nga seanca në të cilën po lexohet verdikti i Tribunalit ndaj tij për krime lufte dhe gjenocid në Bosnje.

Ai u përjashtua për shkak të sjelljeve që pengonin rrjedhjen normale të procesit gjyqësor.

Më parë mbrojtja e Mlladiqit kishte kërkuar ndërprerjen e procesit për shkak të gjendjes shëndetësore.