Musliu: Policët po e kontrollojnë Prokurorinë në hetime

Musliu: Policët po e kontrollojnë Prokurorinë në hetime

Drejtori ekzekutiv i Instituti i Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu,  ka thënë se policia po kontrollohet nga prokuroria, se për cilat raste po flet ai e kuptoni në dokumentar.

Dokumentarin e plotë mund të gjeni këtu.

Indoks në këtë episode do t’i kthehet temës së policëve të përfshirë në vepra kriminale. Disa thonë që
janë raste të izoluara, por ka edhe të atillë që ishin vetë viktima të policisë dhe e shohin që aty ka banda.

Grupe të organizuara kriminale. Fraksione të udhëhequra nga politika.Do të sillen para publikut raste flagrante të kriminalitetit të policëve kosovarë, si dhe do të ri-sillen në
mendjen e publikut raste që e karakterizojnë këtë forcë. Hulumtimi i InDoks e hedh poshtë klishenë që
deri tash ka ekzistuar, e krijuar nga disa OJQ të dyshimta, që Policia e Kosovës është institucioni më i
besueshëm në vend.