Në një rrugë të Kosovës vendoset “shenja më e re” e komunikacionit në botë

Në një rrugë të Kosovës vendoset “shenja më e re” e komunikacionit në botë

Në rrugën që të çon në drejtim të Aeroporti të Prishtinës, është vendosur një shenjë e komunikacionit që nuk ekziston fare.

Rruga për në Aeroport të Prishtinës është njëra ndër rrugët më të frekuentuara dhe me ngarkesën më të madhe.

Përveç fluksit të madh të veturave, aty kalojnë kamionë por edhe vagonët e trenit.

Është rrugë e rrezikshme ku shumë shpesh ka pasur edhe aksidenti fatale.

Ndërkaq së fundi në këtë rrugë në hyrje të aeroportit, është vendosur një shenjë e rrezikut, ku brenda saj është i shënuar edhe një kamion. Poshtë kësaj shenje është kufizuar edhe shpejtësia deri në 30 km/h.

Nuk dihet se pse është vendosur kjo shenjë, pasi që edhe është shenjë jo e rregullt dhe nuk ndodhet në grupin e shenjave të rrezikut në Kosovë.