Ngordhja e pazakontë e peshqve në Mirushë – Ministria heton rastin  

Ngordhja e pazakontë e peshqve në Mirushë – Ministria heton rastin  

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bazuar në raportimet e mediave dhe të inspektoratit komunal të mjedisit nga komuna e Malishevës, lidhur me dukurinë e paraqitjes së ngordhjes së peshqve në rrjedhën e lumit Mirusha dhe atë në lokacionin nga Banja e Malishevës në drejtim të qytetit të Malishevës, është duke ndërmarrë masat e nevojshme për të vërtetuar shkaqet e ngordhjes së peshqve.

Inspektorati i ujërave në kuadër të MMPH-së , bazuar në  prezencën  e inspektorit komunal në vend ngjarje, ka udhëzuar inspektorin që t’i marrë mostrat e ujit nga lumi i Mirushës për analiza të mëtejme të ujit nga lumi Mirusha  për të identifikuar shkaqet e paraqitjes së ngordhjes së peshqve.

Në këtë aspekt Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës pas pranimit të mostrave të ujit nga vendi i ngjarjes është duke bërë analizat në laborator për të verifikuar nëse cilësia e ujit ka ndikuar në ngordhjen e peshqve.

“Rezultatet mbi cilësinë e  ujit do të raportohen pas përfundimit të analizave laboratorike të mostrës së sjellë në Institut”, thuhet në njoftimin e MMPH-së.

MMPH do t’iu mbajë të informuar në lidhje më këtë rast, dhe njëkohësisht inkurajon qytetarët që të bashkëpunojnë me organet përgjegjëse për të çdo informacion në lidhje me shkaqet që mund të kenë shkaktuar  këtë fenomen.