Një grua ka nevojë për gjak, B-Pozitiv apo B-Negativ

Një grua ka nevojë për gjak, B-Pozitiv apo B-Negativ

Grupi që i nevojitet asaj është i grupacionit B-Pozitive apo B-Negativ. E njëjta është e shtrirë në një prej klinikave në Prishtinë, ndërsa kushdo që ka të njëjtin gjak dhe mund të dhurojë mund të kontaktoni në numrat: 046168648 dhe 049371653.