Parim Olluri dhe Vehbi Kajtazi nuk janë më pjesë e insajderi.com, për shkak të  keqperdorimeve të pozitave menaxheriale të besuara nga aksionerët

Parim Olluri dhe Vehbi Kajtazi nuk janë më pjesë e insajderi.com, për shkak të  keqperdorimeve të pozitave menaxheriale të besuara nga aksionerët

Aksionerët e subjektit Insider LLC janë duke i ndjekur rrugët ligjore pranë organeve kompetente, kundër Parim Ollurit dhe Vehbi Kajtazit, për shkak të dyshimeve të keqperdorimeve të tyre ndër vite.

Ju njoftojmë se Parim Olluri dhe Vehbi Kajtazi nga 30.04.2020, nuk do të jenë pjesë e Gazetës Online insajderi.com.

Ky informacion publikohet për çështje të interesit publik.

Për rrjedhat dhe detajet tjera do të informoheni se shpejti.

Me respekt,
Insajderi.com
[email protected]