Për katër vite emigrantët shqiptarë në Gjermani u trefishuan

Për katër vite emigrantët shqiptarë në Gjermani u trefishuan

Gjermania është një prej destinacioneve kryesore të emigrantëve shqiptarë, ku si me magnet në vitet e fundit po tërheq profesionistët, si mjekët, infermierët, apo edhe IT-të. Këtë e tregojnë edhe shifrat më të fundit të publikuar nga INSTAT, ku në katër vite, numri i emigrantëve shqiptarë atje u rrit më shumë se tre herë.

Në vitin 2019, sipas INSTAT jetonin dhe punonin në Gjermani 50,400 emigrantë shqiptarë apo 4.2 për qind e totalit të emigrantëve shqiptarë në botë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara për vitin 2019, numri i emigrantëve shqiptarë në botë është rreth 1.2 milion.

Të dhënat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe instituteve të statistikave të vendeve të tjera ndihmojnë për ilustrim në lidhje me destinacionet më të rëndësishme për emigrantët shqiptarë Italia dhe Greqia kanë përqindjen më të madhe të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit apo rreth 75 për qind.

Ato ndiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, Kanadaja, Belgjika, etj.

Numri i emigrantëve në Itali, Greqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në mënyrë intensive gjatë pesëvjeçarëve 1990-1994 dhe 1995-1999, të cilat përbëjnë periudhën e emigracionit masiv të shqiptarëve.

Gjatë viteve 1990-1994, numri i emigrantëve shqiptar në Greqi, Itali dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritej çdo vit me rreth 30 për qind të numrit të vitit paraardhës. Këto norma bien në rreth 11 për qind gjatë periudhës 1995-1999. Pas vitit 2000, norma e rritjes së numrit të emigrantëve shqiptarë në Greqi bie me shpejtësi dhe arrin në nivele negative gjatë periudhës 2010-2019. Kjo do të thotë se, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, numri gjithsej i emigrantëve shqiptarë në Greqi po zvogëlohet.

Gjatë periudhës 2015-2019, edhe në rastin e Italisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, norma vjetore e rritjes së numrit të emigrantëve është zvogëluar në mënyrë konstante, duke arritur në rreth 3 për qind.

Nga ana tjetër numri i emigrantëve shqiptarë në Gjermani ka ndryshuar me ritme të tjera nga ato të Italisë, Greqisë dhe Shteteve të Amerikës. Gjatë viteve 1990-1994, ky numër rritej me rreth 10 për qind në vit. Më pas norma vjetore e rritjes u zvogëlua në mënyrë konstante, duke arritur në rreth 1 për qind, përgjatë periudhës 2010-2014. Vetëm pas vitit 2015, numri i emigrantëve shqiptarë në Gjermani filloi të Duhet të theksohet se shtetësia është një karakteristikë e ndryshueshme, njerëzit mund të fitojnë shtetësinë e vendit të huaj të qëndrimit të tyre.

Gjatë viteve 2008-2009, 22.8 mijë shqiptarë kanë fituar shtetësinë greke, në Itali 14 mijë shqiptarë kanë fituar shtetësinë italiane. Kështu së bashku me një numër të panjohur të shqiptarëve të paregjistruar, popullsia e shqiptarëve jashtë vendit do të ishte më e madhe. Nga ana tjetër, popullsia me shtetësi shqiptare jashtë vendit përfshin një brez të dytë të fëmijëve të lindur jashtë Shqipërisë, të cilët nuk duhet të konsiderohen emigrantë, rritej me një normë vjetore prej rreth 35 për qind, duke e kthyer këtë vend si destinacionin kryesor të tyre. Kjo ka bërë që pesha që zënë emigrantët shqiptarë në Gjermani, në numrin gjithsej të emigrantëve, të katërfishohet nga 1.3 për qind në 4.2 për qind. /Monitor/