Për tre muaj qeveria shpenzoi rreth 600 milionë euro

Për tre muaj qeveria shpenzoi rreth 600 milionë euro

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikoi raportin e llogarive qeveritare për tremujorin e katërt të vitit të kaluar.

Sipas këtij raporti, shuma e përgjithshme e të hyrave të Qeverisë ishte 503.1 milionë euro. ASK-ja thotë se këto të hyra më së shumti u mblodhën nga tatimi në produkte. “Pjesën më të madhe të të hyrave e përbëjnë tatimet në produkte, të cilat paraqesin 71% të totalit të të hyrave, ndërsa pjesa e mbetur e të hyrave është shpërndarë në kategori të tjera të të hyrave”, thuhet në komunikatën e ASK-së.

Në anën tjetër, në muajt tetor-dhjetor të 2017-ës, totali i përgjithshëm i shpenzimeve të Qeverisë ishte 587.3 milionë euro.

ASK-ja përmend formimin e kapitalit bruto, kompensimin e punëtoreve se bashku me kontributet si harxhimet më të mëdha qeveritare.

“Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë formimi i kapitalit bruto (31%), kompensimi i punëtorëve (24%),  kontributet sociale dhe përfitimet (21%) dhe konsumi i ndërmjetëm (13%). Ndërsa, pjesa e mbetur e shpenzimeve është shpërndarë në struktura të tjera të shpenzimeve”, thotë ASK-ja.

Sipas ASK-së, në periudhën korrik- shtator 2017 shpenzimet qeveritare ishin 441.9 milionë euro.

Këto shpenzime ishin më të larta në periudhën tetor- dhjetor 2016 në raport me shpenzimet në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Në tre muajt e fundit të 2016-ës shpenzimet qeveritare arritën në 596,4 milionë euro.