Prokuroria Publike do të kontrollojë punën e policisë

Prokuroria Publike do të kontrollojë punën e policisë

Me ndryshime dhe plotësime në disa ligje mes të cilëve në Ligjin për Këshillin e Prokurorëve Publik, Ligjin për Prokurori Publike dhe Ligjin për Procedurë Penale, prokurorëve do t’u mundësohet që të kontrollojnë policinë. Kjo është theksuar në Regjistrin e vetëm qendror.

Në përshkrimin e ndryshimeve ligjore të cilat kërkohen, thuhet se sipas raportit të organizatave ndërkombëtare, institucioneve kombëtare dhe OJQ-ve, mekanizmat e kontrollit mbi organet zbatuese në Maqedini nuk janë në nivel të duhur, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Kjo është vërtetuar edhe me disa përfundime të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut në Strasbourg.

Qëllimi siç shkruan në propozim-ligjin është “aplikimi i mekanizmit të kontrollit të jashtëm të pavarur në legjislacionin tonë për anëtarët e Ministrisë së Brendshme me kompetencat policore dhe pjesëtarët e policisë së burgjeve. Një nga segmentet e këtij mekanizmi është krijimi i kontrollit nga zyra e prokurorit publik “.

Vetëm me ngjarjet e 27 prillit u konfirmua se strukturat e policisë dështuan krejtësisht për të vepruar në të “enjten e përgjakshme” në Parlament.