Qesharake, caktohet seancë për njeriun që ka vdekur qe dy vite

Qesharake, caktohet seancë për njeriun që ka vdekur qe dy vite

Prokuroria Themelore në Prishtinë, në dhjetor të vitit 2016, ka ngritur aktakuzë ndaj A.G për veprën penale “vjedhja e shërbimeve komunale”.

Sipas aktit akuzues, i akuzuari ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të paautorizuar, duke bërë lidhje direkte jashtë pikës matëse, me ç’rast i ka shkaktuar dëm KEDS-it në vlerën mbi 452 euro, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Për këtë rast, Gjykata Themelore në Prishtinë kishte caktuar seancën e shqyrtimit fillestar më 18 korrik 2019, në të cilën ka munguar i akuzuari A.G, pasi nga fletëkthesa konstatohej se i njëjti ka ndërruar jetë.

Lidhur me këtë konstatim, gjykatësi Kushtrim Shyti kishte kërkuar të dhëna nga Policia e Kosovës dhe Shërbimi i Gjendjes Civile, për të konfirmuar faktin nëse i akuzuari A.G ka vdekur.

Policia e Kosovës, duke vepruar sipas kërkesës së gjykatësit Shyti, përmes parashtresës së dërguar në gjykatë më 20 korrik, kishte njoftuar se i akuzuari ka vdekur.

Konfirmim të ngjashëm gjykatës i ka dërguar edhe Shërbimi i Gjendjes Civile, të cilët shkresës së dërguar në gjykatë më 23 korrik i kanë bashkangjitur edhe certifikatën e vdekjes së të akuzuarit A.G.

Në këto rrethana,të martën, u mor vendimi që të hudhet aktakuza e ngritur më 20 dhjetor 2016, duke u pushuar kështu procedura penale kundër të akuzuarit.

“Pas shikimit në certifikatën e vdekjes me numër të referencës 12/2016RV/1301, me numër rendor 33, ka vërtetuar se i pandehuri ka vdekur më 18 janar 2007 në Akllap” thuhet në vendimin e gjykatës, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 22 dhjetor 2016, ka ngritur aktakuzë ndaj A.G. për shkak të veprës penale “vjedhja e shërbimeve komunale”, nga neni 320 të KPRK-së.

Sipas prokurorisë, më 16 dhjetor 2015, në shtëpinë e tij në fshatin “Hajvali”, Komuna e Prishtinë, i akuzuari ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të paautorizuar .

Prokuroria pretendon se i njëjti ka bërë anashkalimin e njësisë matëse-njehsorit elektrik, duke bërë lidhje direkte jashtë pikës matëse pa autorizimin e furnizuesit përkatës, KEDS-it, me qëllim që rryma e shpenzuar të mos regjistrohet dhe faturohet fare, me ç’rast të dëmtuarit i ka shkaktuar dëm material në vlerë prej 452,36 euro. /Betimipërdrejtësi