Rreziku që vjen nga përshëndetja në qendrën e votimit

Rreziku që vjen nga përshëndetja në qendrën e votimit

Në shumicën e rasteve ndodh të takoni dikë të afërm në qendrën e votimit ku ju votoni. Mirëpo, me këtë rast është mirë të keni kujdes që këtij personi të mos ia zgjatni dorën.

E gjithë kjo, pasi nëse personi të cilit keni vendosur t’ia zgjatni dorën për t’i folur ka votuar, atëherë mundet që spreji i votimit të ju ngjitet edhe juve në duar.

Kështu, kjo mund t’ju nxjerrë problem dhe të mos mund të votoni fare.